Home

Op initiatief van de gemeenschap van KKI Den Haag werd op 6 oktober 2015 Stichting KKI Una Sancta opgericht.
De Stichting heeft ten doel om diensten en financiële steun te verlenen aan Indonesische katholieke kerkgemeenschappen in Nederland die streven naar het behoud en een harmonieuze ontwikkeling van de katholieke Indonesische gemeenschap en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het verzorgen, organiseren en faciliteren van ruimten (en middelen) voor kerkelijke en verwante activiteiten;
  • het verzorgen en organiseren van hulpen en/of donaties aan de Katholieke kerkelijke gemeenschap die hulp nodig heeft;
  • het organiseren en coördineren met samenwerkende instanties.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.